van 't Kezenhoeveke

   
 

 

   

 
 

présentation en néerlandais
Welkom op de website www.kezenhoeveke.be..... Of liever, op BEIDE websites !
Inderdaad, ik heb besloten om mijn website over mijn kennel online te laten, zelfs nu deze periode verleden tijd is. Ik wens jullie echter tevens een website voor te stellen die méér specifiek gewijd is aan de wolfspitz/keeshond in het algemeen, met adviezen en met de mogelijkheid me te contacteren met meer persoonlijke vragen.
Gedurende 22 jaar was ik voorzitster van de Deutscher Spitz Club of Belgium en ondanks het feit dat ik mijn engagement bij deze organisatie heb beëindigd, is mijn passie voor de keeshonden en hun eigenaars nog steeds dezelfde.
Veel leesgenot !

présentation en anglais
Welcome on www.kezenhoeveke.be.. Or better on the websiteS !
Indeed, I decided to leave the breeding website online, even if it is a past history today, but also to offer you a site more dedicated to keeshond in general, with advices and the opportunity to contact me for more personal matters.
I have been president of the Deutscher Spitz Club of Belgium for several years and if my commitment to this structure is over, my passion for the Kees and their owners is intact.
Have fun reading them !

présentation en français
Bienvenue sur le site www.kezenhoeveke.be.. Ou plutôt LES sites !
En effet, j'ai décidé de laisser en ligne le site de l'élevage, même s'il est aujourd'hui une histoire passée, mais également de vous proposer un site plus dédié au spitz-loup en général, avec des conseils et la possibilité de me contacter pour des questions plus personnelles.
J'ai été plusieurs années présidente du Deutscher Spitz Club of Belgium et si mon engagement auprès de cette structure est terminé, ma passion pour les spitz et leurs propriétaires est intacte.
Bonne lecture !

présentation en allemand
Willkommen auf der Website www.kezenhoeveke.be ..... Oder vielmehr, auf beiden Websites!
In der Tat habe ich beschlossen, meine Website über meinen Zwinger online zu lassen, auch wenn diese Zeit der Vergangenheit angehört. Ich möchte Ihnen jedoch auch eine Website vorschlagen, die speziell dem Wolfsspitz /Keeshond im Allgemeinen gewidmet ist, mit Ratschlägen und der Möglichkeit, mich mit persönlicheren Fragen zu kontaktieren.
22 Jahre lang war ich Präsident des Deutschen Spitz Club of Belgium und trotz der Tatsache, dass ich mein Engagement bei dieser Organisation beendet habe, ist meine Leidenschaft für die Spitze und ihre Besitzer immer noch dieselbe.
Viel Lesevergnügen!